28 de enero de 2016

9. Valoració


L’activitat de recerca ha suposat tot un repte, no solament des del punt de vista jurídic sinó també des del punt de vista com a practicant d’activitats que són considerades en el Dret de muntanya. La raó és que per un costat ha calgut reconèixer que no es coneixia l’estat de la normativa legal ni el tractament que fan els jutges i tribunals de la mateixa, i per l’altre cal a dir que durant la pràctica de moltes de les activitats i esports de muntanya no s’actua, ja no amb desconeixement d’aquestes, sinó que es practica amb inconsciència dels possibles resultats danyosos i patrimonials que es poden donar.

El que més m’ha sorprès negativament és el tractament legal del “guia benèvol” o líder sense ànim de lucre d’un grup informal de muntanyencs o membre més experimentat. És important no deixar de destacar la responsabilitat que s’està apreciant per part de jutges i tribunals dels mateixos pels danys que pateix una víctima com a membre de l’activitat que organitzen.

Per altra banda el que més m’ha sorprès positivament és la quantitat de supòsits de fet, tant casos reals extrets de mitjans d’informació com jurisprudència sobre la matèria, que ha fet que s’anés eixamplant el volum del contingut progressivament. Haig de confessar que en conèixer de la manca de legislació i regulació al respecte del Dret de muntanya vaig dubtar sobre la sostenibilitat del tema entorn del qual volia desenvolupar el Dossier de recerca dins el Grau de Dret. No obstant, en anar cercant i trobant sentències es va anar definint tot allò que la llei no defineix, i delimitant aquell contingut poc regulat específicament, però cada cop més jutjat.

El que està clar és que en el règim jurídic del dret a la muntanya queda molt per fer. Caldrà seguir en la direcció de conjugar i combinar les activitats i pràctiques esportives amb la sostenibilitat de l’entorn on són practicades, sense deixar d’atendre els interessos públics i privats que hi succeeixin, en un desenvolupament ecològic sostenible de les activitats a la natura per tal d’evitar situacions de buit legal, així com les possibles greus i irreparables alteracions del medi natural d’una massificació d’aquest tipus d’activitats.


No hay comentarios:

Publicar un comentario